Regulamin

Regulamin

I. Informacje ogólne, kontakt, definicje.

Właścicielem sklepu internetowego ww.fabryka-marzen.eu, zwanego dalej Sklepem, jest firma

Fabryka marzeń Weronika Górka z siedzibą przy os. Przyjaźni 5/3, 64-320 w Buku, wpisana do

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 777-259-53-85, REGON:

634247445.

Sklep dostępny jest pod adresem www.fabryka-marzen.eu

Klient ma możliwość kontaktu ze sklepem internetowym, pod adresem fabryka-marzen1@wp.pl,

telefonicznie pod numerem +48 731 921 001, 609440710 lub przez formularz kontaktowy na stronie

Sklepu internetowego.

Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Fabryka marzeń

Weronika Górka.

Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.fabryka-marzeń.eu

Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające

bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

Konto - konto Klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o

złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

Koszyk - element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do

zakupu, oraz możliwość modyfikacji danych Zamówienia.

Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między

Klientem a Sprzedawcą.

Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawarta między Klientem a Sprzedawcą za

pośrednictwem Sklepu internetowego.

II. Zasady działania sklepu internetowego Fabryka Marzeń.

Fabryka Marzeń prowadzi sprzedaż towarów poprzez zorganizowany Sklep internetowy za

pośrednictwem sieci Internet. Klient może składać zamówienia w Sklepie internetowym Fabryka

Marzeń 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

III. Zamawianie towarów i płatność.

Zamówienia są składane poprzez formularz zamówień umieszczony na stronie internetowej

www.fabryka-marzen.eu

Zamówienie może złożyć osoba pełnoletnia, osoba prawna, podmiot nie posiadający osobowości

prawnej, osoba fizyczna prowadząca działalności gospodarczą.

Towary w sklepie internetowym są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się

informacje o właściwościach towaru, jego cenie, materiale, z którego jest wykonany itp.

Klient zamawiając towar dokonuje jego wyboru, w sposób właściwy dla danej rzeczy, określając w

szczególności rozmiar, a w razie potrzeby podając także inne specyficzne informacje oraz liczbę sztuk

zamawianych towarów.

Po wybraniu przez Klienta towaru, należy kliknąć ikonę "Do koszyka".

Produkt zostaje przeniesiony do Koszyka, który jest widoczny po kliknięciu na ikonę koszyka w pasku

u góry strony. Przejść do koszyka można poprzez wybranie przycisku "Przejdź do kasy", który

uruchamia stronę pokazującą wszystkie produkty, które znajdują się w Koszyku.

Następnie należy wprowadzić dane Klienta niezbędne do zrealizowania transakcji i wysyłki

zamówionego towaru. Klient dokuje złożenia zamówienia poprzez kliknięcie przycisku "Kupuję i

płacę".

Dostępne formy płatności:

1. Przelew tradycyjny:

w walucie w PLN: PKO BP SA 65 1020 4144 0000 6302 0276 6616

w walucie Euro: PL 65 1020 4144 0000 6302 0276 6616

BIC SWIFT: BPKOPLPW

2. Przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayU, obsługiwany przez firmę PayU S.A. z

siedzibą w Poznaniu.

3. Gotówką za pobraniem – płatność kurierowi DPD przy odbiorze przesyłki.

Na każdym etapie składania zamówienia, do czasu dokonania płatności, można anulować zamówienie

zaprzestając przechodzenia kolejnych kroków i wychodząc z podstrony służącej do składania

zamówień. Zamówienie, którego proces składania nie zostanie doprowadzony przez Klienta do końca

nie zostanie zrealizowane.

Niezwłocznie po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w danych

logowania, przesłany zostanie e-mail potwierdzający złożenie zamówienia. W treści wiadomości email

Klient otrzyma zindywidualizowany numer zamówienia, którego podanie umożliwia m.in.

ustalenie stanu realizacji zamówienia.

Fabryka Marzeń może kontaktować się z Klientem na podany przez Klienta adres e-mail lub

telefonicznie, na wskazany przez Klienta nr telefonu kontaktowego, w celu wyjaśnienia wątpliwości,

potwierdzenia złożenia zamówienia lub w innych kwestiach związanych z realizacją zamówienia.

Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia rozpoczyna się od momentu uzyskania pozytywnej

autoryzacji. Przy płatności PayU realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi

potwierdzenia złożenia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Fabryka Marzeń informacji z systemu

PayU o dokonaniu płatności przez Klienta.

Brak płatności w ciągu 10 dni od daty złożenia zamówienia skutkuje jego anulowaniem.

IV. Ceny

Ceny na stronie podawane w złotych polskich są cenami brutto, zawierają podatek VAT.

Do ceny towaru należy doliczyć koszt przesyłki, którego wysokość uzależniona jest od wybranej formy

dostawy i płatności.

Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą Klienta. Po

złożeniu zamówienia cena zamówionych towarów nie zmieni się, niezależnie od wprowadzonych

przez Fabryka Marzeń zmian cen lub rozpoczętych akcji promocyjnych lub wyprzedażowych.

Fabryka Marzeń zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w sklepie

internetowym, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji

promocyjnych na stronie sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu

cywilnego oraz innych przepisów prawa.

V. Dostępność zamówionych towarów.

Wszystkie towary sprzedawane w sklepie internetowym są towarami dostępnymi.

W wyjątkowych sytuacjach np. w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam towar

przez wielu Klientów, może zdarzyć się, że towar nie będzie dostępny. W takiej sytuacji Klient

zostanie poinformowany o braku możliwości zrealizowania zamówienia.

VI. Niemożność zrealizowania zamówienia.

W przypadku braku danego towaru w magazynie lub niemożności zrealizowania zamówienia z innego

powodu, Klient zostanie poinformowany na adres e-mail lub telefonicznie o problemach z realizacją

zamówienia i możliwych rozwiązaniach.

VII. Sposób dostawy i czas realizacji zamówienia.

Zamówiony towar wysyłamy za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD.

Koszty transportu ponosi Kupujący.

Koszt dostawy uzależniony jest od wybranego sposobu dostawy i wynosi:

przesyłka standardowa kurierem DPD - 15 PLN brutto

przesyłka kurierem DPD wybrane kraje Europy - 50 PLN brutto

przesyłka pobraniowa kurierem DPD – 20 PLN brutto

Zamówienia są realizowane w terminie do 7 dni roboczych. Jest to czas od momentu przyjęcia

zamówienia do chwili wysłania towaru. Termin otrzymania przesyłki to czas realizacji zamówienia +

czas dostawy.

W przypadku płatności przelewem czas ten wydłuża się o czas realizacji przelewu.

Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia rozpoczyna się od momentu uzyskania pozytywnej

autoryzacji.

VIII. Umowa sprzedaży.

Informacje umieszczone na stronie internetowej sklepu www.fabryka-marzeń.eu nie stanowią oferty

zawarcia umowy w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.

Zawarcie umowy sprzedaży następuje między Klientem a Sprzedawcą po uprzednim złożeniu

zamówienia przez Klienta za pomocą formularza zamówień w sklepie internetowym (pkt.3).

IX. Prawo odstąpienia od umowy.

Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towaru w terminie 14 dni, bez podania jakiejkolwiek

przyczyny za wyjątkiem umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana,

wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego

zindywidualizowanych potrzeb (produkty na zamówienie).

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Fabryka Marzeń o

swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na

przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną) nie później niż 14 dnia od dnia odbioru

rzeczy. Klient jest zobowiązany odesłać lub przekazać zwracane produkty najszybciej jak to możliwe.

Do odstąpienia od umowy może zostać wykorzystany Formularz Zwrot Towaru (dostępny w serwisie

internetowym Fabryka Marzeń), który można wydrukować i dołączyć do zwracanego produktu.

W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, Fabryka Marzeń zwraca Klientowi wszystkie

otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów

wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób

dostarczenia oferowany przez Fabryka Marzeń), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż

14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa

odstąpienia od umowy sprzedaży.

Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez

Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie lub w

przypadku płatności za pobraniem, gdzie zwrot płatności nastąpi przelewem na wskazane przez

Klienta konto. W każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą

płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej

Zamawiającego.

Produkty należy odesłać na adres: Fabryka marzeń Weronika Górka os. Przyjaźni 5/34, 64-320 Buk

Klient jest zobowiązany ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż

było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi, w której

przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji

konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (produkty uszyte na

specjalne zamówienie Klienta, np. z innej tkaniny niż produkty zamieszczone na stronie Sklepu lub w

innym rozmiarze niż oferowane na stronie Sklepu).

X. Reklamacje

Przedmiotem sprzedaży są produkty nowe, bez wad. W przypadku wystąpienia wad produktów

Fabryka Marzeń ponosi odpowiedzialność za wady.

Każda rzecz kupiona w sklepie internetowym www.fabryka-marzeń.eu może być reklamowana,

zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu cywilnego dotyczącymi rękojmi, jeżeli w ciągu dwóch

lat od jej wydania Klientowi, stwierdzona zostanie wada stanowiąca o jej niezgodności z umową.

Reklamowany produkt należy odesłać na adres: Fabryka Marzeń Weronika Górka os. Przyjaźni 5/34,

64-320 Buk (z dopiskiem REKLAMACJA).

W tym celu należy wskazać przyczyny reklamacji oraz informacje niezbędne do zidentyfikowania

zamówienia (np. podać nr zamówienia). Do złożenia reklamacji może zostać wykorzystany Protokół

Reklamacji (dostępny w serwisie internetowym), który można wydrukować i dołączyć do

reklamowanego produktu.

Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym

towarem. W przypadku uznania reklamacji, Klient otrzyma przesyłkę z naprawionym lub

wymienionym na inny towarem, a jeżeli nie będzie to możliwe Sklep zwróci Klientowi równowartość

ceny towaru lub zaoferuje inne dostępne towary w zamian.

Podstawą reklamacji nie są różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi

na stronie internetowej, które to różnice mogą wynikać z innych parametrów, ustawień monitora.

W przypadku gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznym nie obowiązuje prawo

odstąpienia od umowy ani gwarancja. Dlatego bardzo ważne jest sprawdzenie stanu opakowania

przesyłki przed odebraniem jej. W przypadku gdy opakowanie ma znamiona uszkodzenia należy nie

przyjmować przesyłki i niezwłocznie ją odesłać.

Klienci będący konsumentami mogą skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i

dochodzenia roszczeń, w tym również za pomocą platformy ODR, zgodnie z rozporządzeniem

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego

systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i

dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Platforma ODR

jest interaktywną stroną internetową, za pośrednictwem której konsumenci mogą składać skargi.

Dostępna jest pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr

XI. Rezygnacja z zamówienia.

Klient może zrezygnować z zamówienia.

Klient ma możliwość anulowania zamówienia poprzez kontakt telefoniczny, mailowy lub poprzez

formularz kontaktowy dostępny w serwisie.

XII. Postanowienia końcowe.

Do każdego zakupionego towaru dołączony jest paragon fiskalny. Fabryka Marzeń nie ponosi

odpowiedzialności za podanie błędnych danych Klienta.

XIII. Polityka Prywatności.

Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie przez Fabryka Marzeń danych osobowych w

rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2002 r. Dz. U. nr 101

poz. 926 z późn. zm.) jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych,

uniemożliwia wykonanie umowy i zrealizowanie zamówienia.

Administratorem danych osobowych jest Fabryka Marzeń. Zgodnie z ustawą o ochronie danych

osobowych podanie danych osobowych jest dobrowolne, a Klientowi przysługuje prawo wglądu do

swoich danych, ich poprawiania, zmiany, jak również żądania ich usunięcia.

Dane osobowe nie są przekazywane, sprzedawane ani wymieniane w celach marketingowych z

innymi firmami. Dane przekazywane są innym podmiotom wyłącznie w celu świadczenia usług

związanych ze zrealizowaniem zamówienia, np. firmom kurierskim.

W zależności od dobrowolnie wyrażonej zgody, udostępniony przez Użytkownika adres e-mail będzie

wykorzystywany przez Administratora w celu kierowania do Użytkownika drogą elektroniczną

bezpłatnego Newslettera, zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca

2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 1422 ze zm.).

Strona Sklepu internetowego używa plików "cookies". Cookies są małymi plikami umożliwiającymi

urządzeniom używanym do przeglądania sieci Internet (np. komputer, smartfon, etc) zapamiętywanie

specyficznych informacji dotyczących używanego urządzenia. Informacje zarejestrowane w plikach

cookies są używane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych

serwisów do indywidualnych potrzeb Klienta. Ustawienia dotyczące cookies można zmienić w swojej

przeglądarce internetowej. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w

pamięci urządzenia. Zmiana ustawień dotyczących plików cookies może ograniczyć funkcjonalność

serwisu.

XIV. Bezpieczeństwo

Nasza strona posiada certyfikat SSL, które chronią państwa dane, płatności oraz e-mail.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl